Arveavgift

Arveavgift, 2020 kan bli siste år uten arveavgift.

Om de rødgrønne overtar makten ved stortingsvalget i 2021, har de lovet å gjeninnføre arveavgiften, dette vil i så fall gjelder fra 01.01.2021.