Aksjesparekonto

Aksjesparekonto ble innført 1. sep 2017.
På Aksjesparekontoen kan du kjøpe og selge aksjer og verdipapirer uten å måtte skatte av gevinsten før pengene tas ut.


Frem til 31.12.2019 kan du flytte alle aksjefondene dine til en aksjesparekonto uten at flyttingen utløser skatt.
Har du investeringer med urealisert gevinst er det derfor gunstig å starte en aksjesparekonto i løpet av 2019.


Fra 2020 vil overføring av eksisterende aksjeinvesteringer til en aksjesparekonto anses som skattepliktig.