Personvernregler

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), ble norsk lov fom 25.mai 2018. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

Alle virksomheter som behandler opplysninger om sine ansatte og kunder behandler personopplysninger. Gjennom å ha god informasjonssikkerhet og god internkontroll sikrer virksomheten at den behandler personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig.

Brudd på personvernregelverket kan straffes med 4 % av bedriftens årlig omsetning.