Melding fra regnskapsbyrået, 25 mai 2020

25. mai 2020

Informasjon om frister og endringer pga Covid 19:

Leveringsfristen for skattemeldingen 2019 for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31 mai til 31 august 2020.  Det samme gjelder årsregnskapet for selskaper. Vi må få melding snarest hvis det er noen som vil ha beregnet skatten innen 31 mai for å få betalt tilleggsforskudd før det blir beregnet renter. Renter på skatt er på 1,17 %.  

Vi er i en svært travel periode og vi ber om forståelse for at vi er nødt til å prioritere andre oppgaver enn årsoppgjør. Vi håper likevel å kunne bli ferdig før sommerferien.

Forskuddsskatt for personlige skattytere: Betalingsfristen for termin 2 er utsatt fra 15 mai til 15 juli.

Merverdiavgift for termin 2 (mars og april) er det IKKE utsatt frist på foreløpig. Det vil si at den både må leveres og betales innen den 10 juni.

Frist for å søke om kompensasjon for inntektsbortfall for næringsdrivende og frilansere for april måned er 31 mai 2020.

Frist for å søke om kompensasjon for faste uunngåelige kostnader for mars, april og mai er for alle tre mnd den 30 juni 2020.

HJEMMEKONTOR/ KONTOR: Vi fortsetter stort sett med hjemmekontor fram til sommerferien. Er det behov for å møte opp ved et av kontorene så kan det avtales.