Innlevering av bilag

Alle bilag for 2019 må være levert oss innen den 20. januar.

Bilag som vedrører utbetaling av lønn må leveres så snart som mulig, og senest innen 18. desember. Husk å levere med bilag på innberetningspliktige pensjoner og forsikringer.

Aksjonærregisteroppgaven – gi også beskjed om kjøp og salg av aksjer, samt eventuelt utbytte, innen 29. desember.

For dere som har 2 mnd mva-termin gjennom året må vi få inn bilagene innen den 10 mnd etter, dvs senest en mnd før innleveringsfristen for mva.

Når veldig mange leverer like innpå fristene så har vi store problemer med å få ført alt ferdig. Det betyr økte kostnader for bl.a. overtid. Minner om tilleggsgebyr på regnskap som blir levert etter den 20. i månedene før innleveringsfrist for mva. Tilleggsgebyret er tilsvarende en times arbeid.