Forskuddsskatt

Forskuddsskatt og elektroniske skattekort
Sjekk skattetrekksmeldingen for 2020 om forskuddsskatten står i forhold til forventet inntekt i 2020. Ta kontakt med oss hvis det er behov for endring. Første forfall er 15. mars 2020.
Tilleggsforskudd for 2019 kan innbetales innen 31.mai 2019. Da unngår man renter på restskatten.